Kalendarz Mysyrowicza 2017

Wydarzenie 17_fot 2_poprawione

W 2009 roku SPAK zorganizował Ogólnopolski Konkurs Satyryczny „Teatr”. Podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się w Teatrze Rampa w Warszawie. Wystawa została uzupełniona przez prace pozakonkursowe kilkunastu rysowników. W ramach tego uzupełnienia Witold Mysyrowicz wykonał 18 wizerunków polskich polityków w rolach bohaterów sztuk teatralnych, oper i baletów w formie pastiszy plakatów. Był to początek zbioru, liczącego dziś 72 bohaterów, którzy umieszczeni zostali na obecnym kalendarzu. W roku 2011 SPAK zorganizował Międzynarodowy Konkurs Satyryczny, zatytułowany „Opera i balet”. Podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej miało miejsce w kwietniu 2012 r. w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie. Wystawa pokon-kursowa został również znacznie uzupełniona pracami spoza konkursu, wykonanymi przez kilkunastu polskich autorów, specjalnie na wystawę. Witold Mysyrowicz wykonał z tej okazji kilka kolejnych „plakatów”, które w połączeniu niektórymi poprzednimi, dały nowy zestaw 18 prac, tym razem wyłącznie z bohaterami oper i baletów. Kolejną okazją do poszerzenia zestawu „plakatów” była jubileuszowa wystawa z okazji 25-lecia SPAK, zatytułowana „Koniec żartów”, przygotowana wraz z obszernym katalogiem-albumem przez Witolda Mysyrowicza. Otwarcie wystawy i Gala 25-lecia miały miejsce 21 grudnia 2012 r. w Teatrze Rampa w Warszawie. Na wystawie Witold Mysyrowicz zaprezentował poszerzony zestaw 32 dwóch pastiszy „plakatów” teatralnych. W marcu 2013 r. miała miejsce wystawa indywidualna Witolda Mysyrowicza w Muzeum Karykatury w Warszawie, zatytułowana „Po oczach”, na której pokazano m. in. 32 „plakaty” teatralne. W tym samym roku ówczesny dyrektor Muzeum Karykatury w Warszawie Zygmunt Zaradkiewicz zorganizował wystawę zbiorową karykatury polskiej, zatytułowaną „Polityka i politycy„. Z okazji tej wystawy Witold Mysyrowicz po raz kolejny zaprezentował swój zestaw „plakatów”, prezentując tym razem 30 prac. 11 stycznia 2014 r. w Teatrze Rampa w Warszawie miał miejsce Benefis Witolda Mysyrowicza z okazji 40-lecia jego pracy artystycznej. W ramach benefisu odbył się m. in. wernisaż autorskiej wystawy benefisanta, na której zaprezentowano również prawie ponad 500 prac. Wydana została również prawie 500 stronicowa książka-album. Na wystawie i w katalogu zaprezentowano m. in. zestaw 36 w/w pastiszy plakatów. Wydany został również 4 stronicowy kalendarz ścienny A2 z wszystkimi 36 „plakatami”. W grudniu 2014 roku w Teatrze Rampa w Warszawie odbyła się kolejna Gala SPAK. W jej ramach nastąpiło m. in. podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego „A to Polska właśnie”, zorganizowanego przez SPAK oraz wernisaż wystawy pokonkursowej. Wystawa, jak to bywało wcześniej, została uzupełniona pracami spoza konkursu. W ramach tego uzupełnienia Witold Mysyrowicz zaprezentował, po raz kolejny poszerzony zestaw swych „plakatów”. Tym razem były to już 54 prace. Po raz pierwszy też politycy polscy obsadzeni zostali również w rolach bohaterów filmowych. W sierpniu 2015 roku, w Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim, w ramach XVII Forum Humanum Mazurkas, miał miejsce wernisaż wystawy Witolda Mysyrowicza zatytułowanej „Politycy jako bohaterowie innych bajek”, na której pokazano zestaw pastiszy „plakatów” teatralnych i filmowych, w liczbie 60 prac. W związku z przygotowywanym albumem autorskim prac Witolda Mysyrowicza, pod roboczym tytułem „Twarze i buźki”, autor poszerzył swój zestaw „plakatów” o kolejnych 12 bohaterów. Tym sposobem kolekcja „plakatów” teatralnych i filmowych Witolda Mysyrowicza liczy dziś 72 prace. I taki właśnie zestaw znajduje się na kalendarzu ściennym na rok 2017 zatytułowanym „Witold Mysyrowicz plakaty teatralne i filmowe”. Kalendarze ukazał się listopadzie na rynku wydawniczym. Jest w formacie A2 i na 6 stronach, z kalendarium dwumiesięcznym, pokazano po 72 „plakaty”.. Na II stronie kalendarza znajduje się obszerna notka biograficzna autora. Praca nad obecnym zestawem trwała z przerwami 7 lat. Gdyby chcieć skomasować czas jaki niezbędny był do stworzenia tych prac, będzie to ok. 360 dni, licząc pracę co najmniej po 12 godzin dziennie. Przekładając zaś to na ośmiogodzinny dzień pracy i pracę 5 dni w tygodniu, wypadnie ponad 2 lata.