Poczet Monarchów Polski wg Witolda Mysyrowicza

wydarzenie-18_fot-1

W roku 2016 przypada 1050 rocznica chrztu Polski i polskiej państwowości. Powodowany tym faktem, ale i rów-nież innymi czynnikami, podjął w 2015 r. Witold Mysyrowicz pracę nad autorską wersją pocztu monarchów Polski. Był to w pewnym stopniu powrót do młodzieńczych fascynacji historią Polski. Choć Mysyrowicz kojarzony jest ostatnio głownie z satyrą i karykaturą, 44 wizerunki polskich władców, nie są zdecydowanie karykaturami, choć nie pozbawione są drobnych akcentów satyrycznych. I choć praca wykonywana była spontanicznie, bez studiów historycznych i ikonograficznych, a autor zawierzył głównie własnej intuicji, praca nad pocztem trwała rok. Poczet monarchów został przygotowany jako wystawa oraz w formie książkowej. Ta druga forma wymagała uzupełnienia wizerunków monarchów o ich krótkie biogramy. Do napisania biogramów autor zaprosił swojego przyjaciela, historyka Pawła Gutta, pracownika Zamku Królewskiego w Warszawie. Paweł Gutt stworzył niezwykle zgrabne, autorskie biogramy, oparte na głębokiej znajomości rzeczy. Wersja książkowa pocztu została wydana w sztywnej oprawie, w formacie A5. Pierwsza prezentacja pocztu na wystawie oraz książki miała miejsce 27 maja 2016 r. na wystawie w Galerii Teatru Rampa w Warszawie. Tam, w czasie Gali SPAK otwarto trzy wystawy pod wspólnym tytułem „Trzy w jednej”. Jedną z wystaw był „Poczet monarchów Polski wg Witold Mysyrowicza”. Od tego momentu książka zaczęła żyć własnym życiem. Ponieważ wzbudziła spore zainteresowanie w wielu środowis-kach, powstał pomysł by wydać ją większym nakładzie i bardziej upowszechnić. W grudniu 2016 r. ukazała się na rynku książka „Poczet monarchów Polski wg Witold Mysyrowicza”. Jest to wersja nieco zmieniona w war-stwie plastycznej w stosunku do pierwowzoru, wydana nakładem nie SPAK, jak poprzednia, ale przez autora.